ZGŁOŚ GRUNT

 
 
Preferujemy działki z Warunkami Zabudowy, objęte planem zagospodarowania przestrzennego, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej i infrastruktury technicznej. Przyjmujemy również działki wymagające odrolnienia.

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą zapraszamy do przesłania oferty.

 

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

  • Dane kontaktowe sprzedającego: Imię i Nazwisko/nazwa firmy (właściciela działki), adres email, nr telefonu kontaktowego
  • Adres działki lub numer ewidencyjny działki i obręb
  • Ofertę cenową (mile widziana wycena i operat szacunkowy)
  • Wypis z rejestru gruntów dotyczący sprzedawanej działki
  • Numer księgi wieczystej oferowanej nieruchomości

 

Mile widziane koncepcja architektoniczna

 

 

 

 

Wszystkie zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać:

 

 

 

1. mailowo na adres: domy@bsthouse.pl

 

2. pocztą na adres: BST House Zenonów 45B, 26-624 Kowala-Stępocina

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia, dokumenty odrzuconych działek zostaną komisyjnie zniszczone.